Retningslinjer i forbindelse med Buggy i Samsø Golfklub

  • Aldersbegrænsning 18 år.
  • Buggy´en betragtes som en handicapbil.
  • Buggy´en må kun bruges af ejeren og dennes husstand.
  • Buggy´en må kun udlejes gennem Samsø Golfklub, hvor ejeren modtager ½ delen af indtægten ved udlejningen.
  • Ejerskab kan ikke opdeles på flere personer.
  • Hvis den nuværende buggy udskiftes, skal den nye buggy være drevet af el/eller solenergi.
  • Ejer af buggy skal selv drage omsorg for at tegne de nødvendige forsikringer.
  • Hvis en af de nuværende aftaler om buggy´es bliver opsagt, er det Samsø Golfklub der har rådighed over pladsen. 
  • Hvis et medlem ønsker at blive skrevet på venteliste til en buggy sendes ansøgning til bestyrelsen, der vil tage stilling til om medlemmet er berettiget til en plads. Overtrædelse af ovennævnte medfører ophævelse af retten til at have en buggy på Samsø Golfkub.

                Samsø Golfklub, den 5. juli 2015 

               Bestyrelsen 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her