Generelle turneringsbetingelser 2018.

Nedenstående turneringsbetingelser gælder generelt for turneringerne i Samsø Golfklub.

Der forbeholdes ret til afvigelser ved visse lejligheder og særlige omstændigheder.

Evt. sanktioner efter DGUs vejledning for DGU-turneringer.

Tilmeldingsfrist: Dagen før kl. 9:00. Tilmelding foregår via www.golfbox.dk Turneringsfee betales online ved tilmelding.

Afbud: Spilleren kan trække tilmeldingen tilbage indtil tilmeldingsfristen udløber.Tilmeldingsgebyr returneres.

Evt. senere afbud skal meddeles turneringsledelsen telefonisk hurtigst muligt, tilmeldingsgebyr vil normalt ikke blive godtgjort.

Rækkeinddeling: Der spilles i 2 rækker i singleturneringer.

Det tilstræbes at rækkerne er lige store. Hvis der er mere end 60 tilmeldte deltagere, kan turneringsledelsen skønne, at der oprettes en 3. række.

Handicap: max. 48

Deltagerantal: Der skal være mindst 20 tilmeldte deltagere til en sponsoreret turnering, for at turneringen gennemføres.

For sen ankomst: Hvis spilleren ankommer til sit startsted parat til at starte inden for fem minutter efter sin starttid, er straffen to strafslag i slagspil.

Straffen for at ankomme senere end 5 minutter efter starttiden er diskvalifikation, hvis der ikke er formildende forhold jf. 33.7 eller i følge komiteen er unormale omstændigheder.

Ved lige resultat: Hulspil: sudden death play off. (hul for hul indtil der er fundet en vinder) Slagspil: Matematisk metode (bedste score på sidste 18-9-6-3-1-herefter laveste handicap.

Ved gunstart: (sidste 18- 9-6-3-1 ulige - herefter laveste handicap).

Pas på tiden: Det tilstræbes at en runde tager højest 4,5 time.

Husk at lukke hurtigere spillende hold igennem.

Mobiltelefoner: Skal være lydløse under turneringen.

Afstandsmåler: Det er tilladt at bruge et apparat til afstandsmåling. Kan apparatet give andre oplysninger, er anvendelse af disse funktioner ikke tilladt.

Scorekort: Spilleren skal sikre sig, at korrekt spillehandicap er anført på scorekortet inden det indleveres til komiteen (6-2b).

Spilleren er ansvarlig for at scoren på hvert enkelt hul er korrekt (6-6b).

Afsluttet turnering: En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af turneringsledelsen.

 

Turneringsudvalget

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her